×

تماس با ما

تماس بگیرید

میتوانید با ما در تماس باشید

اطلاعات تماس

برای دعوت، نامه‌ی رسمی دعوت از آن نهاد به همراه شماره تماس و اطلاعات لازم را حداقل ۴ ماه قبل از تاریخ برگزاری، به آدرس ایمیل ارسال کنید تا هماهنگی‌های لازم با شما صورت گیرد.

شماره تماس : ۰۹۱۲۰۷۲۷۶۸۹ و ۰۹۱۹۴۹۵۵۸۱۹ و ۰۹۱۲۰۵۵۸۸۵۶

آدرس ایمیل : info(@)hosseinghadiri.com